11/25/2013

フィリピン台風緊急募金のご協力お願いいたします

Description: Sagip Logo (New)
SAGIP - Japan
 Rm. 616 Sakae High Home Bldg., Sakae 4-15-14,
Naka-ku, Nagoya-shi 460-0008 Aichi, Japan
                       http://sagip-migrante.blogspot.com/

 November 11, 2013

Para sa Ating mga Kababayan dito sa Japan,

Pagbati!

Isa na namang kalunos-lunos na trahedya ang nangyari sa ating bansa, nitong nakaraang Biyernes, November 8. Si Yolanda (International name – Haiyan) ay sumalanta at sumentro sa mga probinsiya ng Gitnang Bisaya, at kumitil na tinatayang aabot ng 10,000 at sumira sa 70-80% ng ari-arian. Maaaring lumaki pa ang bilang na ito kapag naabot na ang mga isolated areas na hindi mapasok dahil sa landslide at nakaharang na debris sa mga daanan.

Masakit sa kalooban at hindi maaaring hindi ka maluha sa mga palabas at litrato na makikita natin. Batid natin na marami din sa ating mga kababayan dito sa Japan ang direktang naapektuhan ng kalamidad na ito, at kami ay lubos na nakikiramay sa inyong lahat. Dahil sa laki ng pinsala kailangan nating magsama-sama upang matulungan natin ang mga kababayan nating labis na naapektuhan.

Dahil dito, kaming mga lider ng iba’t-ibang organisasyon ay nananawagan sa inyong lahat sa anumang tulong na maaari nating maibahagi sa mga biktima. Sa kasalukuyan, ang pinakamabilis na paraan upang maipadala ang ating tulong ay ang salapi. Sinisikap din nating mangalap ng mga damit at mga kagamitang para sa pansamantalang shelter, kapag nakahanap tayo ng shipping lines na maaring makatulong sa pagpapadala sa Pilipinas. Maaaring ipadala ang inyong kontribusyon sa mga nakapirma sa ibaba o sa sumusunod na bank account:
Japan Postal Bank – Account Name: SAGIP Japan – Account No: 12100-25911311
Ang lahat ng ating malilikom na halaga ay ipapadala natin sa Citizens’ Disaster Response Center o CDRC (http://www.cdrc-phil.com), isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng sakuna na may network sa buong panig ng Pilipinas. Ito ay bilang pagtugon sa kanilang panawagan para sa relief operation.
Lubos po kaming nagpapasalamat sa anumang halaga na inyong maibabahagi at tinitiyak po namin na ito ay makakarating sa ating mga kababayan. Hinihiling din po na ating ipanalangin ang mga nasawi ng trahedyang ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Lubos na Nagpapasalamat,

Nestor L. Puno                    Virgie Ishihara                         Danilo Guardiano               Conrad Santos
SAGIP – Japan                    Filipino Migrants Center         KAFIN Nagoya                  PSJ Nagoya
090-9224-0922                     090-8955-8718                       080-4221-1952                   090-9922-5019

Maria Lara Kikuchi             Annabel Calado                       Olivia Kurozawa            Maria Theresa Kawai
SAGIP - Tohoku                  FICAP – Aichi                         Filipino Circles             Filipino Artists in Nagoya
080-3191-1097                    090-4258-0406                         090-9185-3040              080-3688-6904

Cesar Santoyo                     Rachel Takahashi                     Maria Minegishi            Evelyn Okura
CJFF                                   BKFC (Kesennuma)                 FilCom in Miyagi          Hawak-kamay Fukushima
090-1763-0290                    090-7932-3741                        090-4636-6945               090-3123-9868

Marife Sugiwara                  Ofelia Takahashi                     Juliet Tanno                    Ma.Theresa Aguirre
PAG-ASA Iwate                  Bayanihan sa Iwate                  Iwaki FilCom                 Shirakawa FilCom
090-8256-2209                     090-3125-0137                       090-8612-4863               080-3325-4843

Mrialyn Komatsu
Fil-Jap Yamagata
090-2841-1858関係者の皆様へ:

台風30号(ハイエン、フィリピン名:ヨランダ)は、フィリピンでこれまでに記録したもっとも猛烈な台風のひとつです。先週金曜日(118日)にフィリピン中部を襲い、東サマール、レイテ、セブ、イロイロそしてパラワン地方に甚大な被害を及ぼしました。1万人を超える人々が死亡し、いまだ救援の届かない孤立した地域が残されていることから、死者数は今後も増加するものと思われます。家屋、穀物、財産の7080%が被害を受けたと見積もられています。
死者の大半は、瓦礫とともに押し寄せる津波のような海水で、家が浸水し溺死したことが原因です。超巨大台風は地滑り、高潮、鉄砲水を誘発し、電力・通信機能がマヒしました。木々は根こそぎ倒れ、ビルや家々が海へと流され、トタン屋根はぐちゃぐちゃに、車もひっくり返った状態です。
先月はルソン島の複数の地域で強烈な台風に見舞われ、つづいて発生した大きな地震が中部ビサヤ地方に被害をもたらしました。それら被災者がいまだ復興できず、関係者が救援活動を行っている最中に、別の災害がフィリピンに再襲来したかたちです。
私たち在日フィリピン人団体の代表者グループは、すべての仲間、友人、同僚、そして日本人コミュニティの皆様に、この災害の被災者に手を差し伸べていただけますよう切にお願い申し上げる次第です。さしあたり、即座に被災者に送ることのできる財政支援を必要としております。また後には、もし船会社からの協力が得られれば、一時避難所に送る服や物資も集めたいと思っています。義援金は以下にお願い申し上げます。

記号12100- 番号25911311 名義人 SAGIP Japan
他の金融機関(ゆうちょ銀行以外)からは
口座名義人: SAGIP Japan 口座番号: 2591131
銀行名: ゆうちょ銀行 
口座種別:普通 支店名: にいいちはち 支店番号: 218

集められた寄付はすべて、フィリピンでコミュニティ単位の災害対応を先進的に行ってきたNGOの、市民災害対応センター(CDRChttp://www.cdrc-phil.com)に送られます。CDRCは、連携する地域センターのネットワークや市民団体を通じてフィリピン全土で活動しています。
皆様方が被災者のためにしていただけるすべてのことに深く感謝し、支援がかれらに届くことを願っています。ありがとうございます。

敬具

3/21/2012

NEWS FLASH[Vol.55](原発事故損害賠償)


■□----------□■
SAGIP
NEWS FLASH
[Vol.55]
■□----------□■
Kabayaran o Compensation
para sa Pinsala na may Kinalaman
sa Voluntary Evacuation, atbp.
■□----------□■

Bilang kompensasyon dahil sa pagsabog ng plantang nukleyar, ang TEPCO ay magbabayad ng walong lapad sa lahat ng residenteng naninirahan mula noong March 11 ng nakaraang taon, sa 23 munisipalidad ng Fukushima Prefecture, tulad ng Lungsod ng Fukushima, Nihonmatsu, Koriyama, Date, atbp,.

Para naman sa mga buntis o may anak na 18-taong gulang pababa, mula noong March 11 hanggang sa pagitan ng katapusan ng nakaraang taon, babayaran sila ng 40 lapad, at karagdagang 20 lapad para sa mga nagsilikas na buntis at mga bata ng mahigit isang araw, suma total na 60 lapad. At kung higit pa ang ginastos sa aktwal na paglikas, maaari itong madagdagan batay sa indibidwal na pagsisiyasat.

Magsisimula ang aplikasyon kapag ipinadala ang mga kailangang dokumento sa mga maaaring makatanggap batay sa data ng lokal na pamahalaan, mula March 5. Maaaring tumagal ng 3 linggo ang nasabing bayaran.

Para sa mga katanungan, tumawag sa 0120-993-724 (TEPCO Consultation Services for Financial Compensation)

■□----------□■

3/17/2012

NEWS FLASH[Vol.54]Libreng bayad sa hospital at iba pang pasilidad pang-medikal(病院での窓口負担免除)


■□----------□■
SAGIP
NEWS FLASH
[Vol.54]
■□----------□■
Libreng bayad sa hospital at iba pang pasilidad pang-medikal
■□----------□■
Magbibigay ng ekstensyon sa libreng bayad sa hospital at iba pang pasilidad pang-medikal para sa mga nasalanta ng Tohoku earthquake, tsunami at Fukushima nuclear powerplant accident. Para sa mga nakatira sa nasalantang lugar ng lindol at tsunami ay libre ang pagpapagamot sa alinmang pasilidad pang-medikal hanggang September.30.

Para sa mga nakatira sa nuclear evacuation zone naman ay hanggang sa February 28 ng 2013.
Ang mga umalis sa mga nasabing lugar at lumipat para lumikas pagkatapos ng sakuna ay makakatanggap din ng nasabing exemption.
 
■□----------□■

3/03/2012

2/23/2012

NEWS FLASH[Vol.53]Homestay Program sa USA para sa mga Senior High School Students(高校生アメリカホームステイ研修)


■□----------□■
SAGIP
NEWS FLASH
[Vol.53]
■□----------□■
Homestay Program sa USA para sa mga Senior High School Students
■□----------□■
Mayroong homestay program para sa mga senior High school students na naapektuhan ng kalamidad sa Iwate, Miyagi at Fukushima.

Skedyu: Mula sa July 22 hanggang August 9 (19 araw)
Bayad:Libre ang lahat (Libre din ang Air Ticket papuntang USA)
Ang programang ito ay para sa 60 mag-aaral.
Maaring mag-apply mula February 3 hanggang March 16
Nilalaman ng Programa:Homestay, Pagdalaw sa Washington DC, Pag-aaral ng Ingles at iba pa.

Para sa karagdagan impormasyon, makipag-ugnayan sa
Japanese Assosication of Experiment in International Living
TEL:03-3261-3451 MAIL:info@eiljapan.org
■□----------□■

2/13/2012

NEWS FLASH[Vol.52]Camping para sa mga kabataan na nakatira sa Fukushima sa panahon ng spring vacation(春休みリフレッシュキャンプ)


■□----------□■
SAGIP
NEWS FLASH
[Vol.52]
■□----------□■
Camping para sa mga kabataan na nakatira sa Fukushima sa panahon ng spring vacation
■□----------□■
Binabalak ng iba't-ibang groupo ng volunteers ang camping program para sa mga batang taga-Fukushima. Kung kayo ay interesado, tumawag lamang sa nakasaad na numero sa lalong madaling panahon dahil mayroong programa na malapit na ang deadline ng aplikasyon.

1. Machida(TOKYO)
Petsa: March 28-April 2 (5 nights and 6 days)
Maaaring sumali ang bata at kanilang magulang. Ang bilang ng maaaring sumali ay hanggang 30 katao lamang.
Fee: 9,000 yen(Libre ang batang 2 anyos pababa)
Pamasahe: Libre
Organizer: Tsuchinoko Mothers
Para sa detalye, tumawag sa 090-3214-2086(Aki Takeuchi)

2. Kanagawa
Petsa: March 29-April 3 (5 nights and 6 days)
Maaaring sumali ang batang bagong silang at batang hanggang nasa junior highschool (Chugakusei). Ang bilang ng maaaring sumali ay hanggang 25 katao lamang.
Fee: Libre
Pamasahe: Libre lamang mula sa Koriyama station hanggang sa lugar ng camping area (Kayo ang dapat magbayad ng inyong pamasahe mula sa inyong bahay hanggang sa Koriyama station)
Organizer: Shinoba-land
Para sa detalye, tumawag sa 09077219189(Yasuko Sato)

3. Nakatsugawa (GIFU)
Petsa: March 14-March 22 (8 nights and 9 days)
Maaaring sumali ang bata at kanilang magulang na nakatira sa Fukushima at mga lugar na malapit doon. Bilang ng maaaring sumali ay hanggang 20 katao lamang. Maaari ding sumali ang buntis.
Fee: 10,000yen
Pamasahe: Hindi kailangang bayaran (Kayo ang dapat magbayad ng pamasahe mula sa inyong bahay hanggang sa Fukushima o Koriyama station)
Organizer: Tsunagaru Inochi Fukushima
Para sa detalye, tumawag sa 090-9897-2500(Hitoe Kimura)

4. Hokkaido, Miura-Hanto (KANAGAWA), NAGANO, Takayama (GIFU)
Petsa: March 25-March 31( HOKKAIDO)
           March 25-April 1 (Miura-hanto)
           March 29-April 3 (Takayama)
Fee: 30,000yen
Maaaring sumali ang mga batang nasa elemantarya at junior high school (Shogakusei at Chugakusei)
Pamasahe: Hindi kailangang bayaran (Kayo ang magbayad ng pamasahe mula sa inyong bahay hanggang sa Fukushima o Koriyama station)
Organiser: Program to Protect the Children of Fukushima
Para sa detalye, tumawag sa 011-643-3313(Program Officer)

5. Mt. Fuji
Petsa: March 30-April 2
Maaaring sumali ang mag-aaral sa elementarya at junior highschool (Shogakusei at Chugakusei) na nakatira sa Fukushima
Fee: Libre
Pamasahe: Kailangang bayaran
Organiser: Whole Earth Nature School
Para sa detalye, tumawag sa 0544-66-0152 (Whole Earth Nature School)

6. Gotenba (Mt. Fuji)
Petsa: March 24-April 1 (8 nights and 9 days)
Kung hindi kayo pwedeng sumali sa lahat ng araw, maaaring sumali ng ilang araw lamang.
Maaaring sumali ang pamilya na nakatira sa mga nasalantang lugar, pati na rin ang Fukushima. Ang bilang ng pamilya na maaring sumali ay hanggang 50 lamang.
Fee: Libre
Pamasahe: Maaring  makatanggap ng hanggang 10,000 yen pang-pamasahe, subalit kailangang magbayad ng kakulangan nito.
Organiser: YWCA
Para sa detalye, tumawag sa 0550-83-1133(YMCA)

7. Izu Hanto (SHIZUOKA)
Petsa: March 25-March 31 (6 nights and 7 days)
Maaaring sumali ang mag-aaral ng 4th grade ng elementarya pataas at kanilang magulang na nakatira sa Fukushima. Ang bilang ng maaaring sumali ay 12 lamang.
Fee: Libre
Pamasahe: Hindi kailangang magbyad
Organiser: Save Fukushima Children,Izu
Para sa detalye, tumawag sa 0557-51-1335(Tetsuko Abekawa)
■□----------□■

2/03/2012

NEWS FLASH[Vol.51]Pangkalahatang Konsultasyon Hinggil sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (Fukushima City) 福島市での総合相談窓口


■□----------□■
SAGIP
NEWS FLASH
[Vol.51]
■□----------□■
Pangkalahatang Konsultasyon Hinggil sa Pang-araw-araw na Pamumuhay (Fukushima City)
■□----------□■
Nagbibigay ang Fukushima City ng serbisyo para sa pangkalahatang konsultasyon hinggil sa mga apektado ng lindol upang maibalik ang dating pang-araw-araw na pamumuhay.

Oras: Weekdays 8:30am-5:00pm
Lugar: Fukushima City Office
Contact number: 024-525-3714(General consultation service)

P.S. - Kung mayroon po kayong nais malaman sa isang bagay o impormasyon, ipagbigay-alam ninyo sa amin at aming hahanapan ng mga impormasyon batay sa inyong pangangailangan.
■□----------□■